Matching Trials (2)

 

Considerable Trials for Charlotte Challesson

Cirkulerande tumör i DNA i blodplasma 13/30 Phase 2

Cirkulerande tumör DNA i blodplasma som biomarkör i bröstcancer.

met (5)

chang... (3)

action required  (15)

PAPBI 08/37 Phase 2

Image guided preoperative accelerated partiel breast irradiation (PAPBI): Defining radiotherapy sensitivity.

 

met (5)

changeable (3)

action required  (10)

0

0

Action

required

met

unmet

changeable

Unmet

Met

Action required

Changeable

EXCLUSION CRITERIAS

INCLUSION CRITERIAS

PAPBI 08/37 Phase 2

 

Image guided preoperative accelerated partial breast irradiation (PAPBI): Defining radiotherapy sensitivity.

2006-01-19

15:08

Kerstin Sandelin

Läk S - Bröstcentrum (signerad)

NYBESÖK

Remittent

Remiss från Suanne Grenmark, Narvavägens husläkare.

Besöksorsak

Diagnos vä-sidig bröstcancer.

Socialt

[...] medföljer.

Gynekologiskt

4 graida 4 para. Inga hormoner. Premenstruell.

Tidigare sjukdomar

Frisk men konstaterat MS för ett par år sedan,  medicinerat under ett år. Nu symptomfri och medicinfri.

Aktuell anamnes

Kände i december en knöl i vä brösts övre laterala kvadrant vilket föranledde besök hos husläkare den 4/1 som remitterade till mammografi och punktion vilket ut på KS. Mammografi visar en tumör som mätter 2 x 1,6 cm med spokulac, 8 cm från mamillbasen. Kod 5. Cytologibild som vid bröstcancer.

 

Har önskat beh på KS.

 

Diskuter  idag diagnosen, trippeldiagnostik då pat har funderingar om det  kunde föranligga någon sammanblandning. Dock med tanke på mammografi - och cytologisvarets överensstämmelse finner jag detta högst onsannolikt. Diskuterar beh-strategi och kirugiska beh-methoder. Pat accepterar bröstbevanrande kirurgi med sentinel node teknik och är införstådd med postop strålbeh och möjligheten till övrig ajuvantbeh som dock inte påverkas av den primärt kirurgiska beh. Pat tar upp fågan om symmetri och är angelägen om att fåett kontralateralt ingrepp utfört för att på så sätt uppnå symmetri. Är informerad om att UT inte blir huvudoperatör eller ansvarig med tanke på andra åtaganden vilket pat accepterar.

Överkänslighet

0

Status

Allmäntillstånd

Gott.

Ytliga lymfkörtlar

Bröst

Bilat ptotiska mamme. H ett blåmärke efter punktion i övre laterala kvadranten.

Hö bröst: Palperas ordin körtelväv, inget avvikande.

Vä bröst: Ordinär körtelväv förutom cirka 7 cm från mamillen finns en relativt ytligt belägen cm-stor resistens.

Lungor

Fys u.a.

Hjärta

Regelbunden rytm, 76 per min.

Blodtryck

140/80 mmHg

Bedömming

Sammanfattning inför konferens:

38-årig kvinna utan hereditet för bröstcancer, premenopausal med självupptäckt tumör i vä bröst som mammografiskt är kodad 5, 20 x

16 mm, cyologiskt klar cancer. Har fått information där den preliminära planeringen är partiell mastektomi med sentinel node teknik samt kontralateral mastopexi alt liten reduktion. Op-datum 6/2.

 

Remisser och orbitering utförda.

Huvuddiagnos enl. ICD- 10

C509 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i bröstkörtel

Kopia till

Remissv till inemitterande i av jnl-kopia.

2006-01-10 12:28

Kerstin Sandelin

Läk S - Bröstcentrum (signerad)

Operations-berättelse

Operationsdatum

28/11/2005

Preop. bedömn.

Kvinna med en 20x16 mm stor något spikulaförsedd förändring kl 1,8 cm från mamfilen i vä bröst.Strax intill denna, 1 cm närmare huden finns 5 mm stor förändring där diagnostik ej är utförd. Enligt konferensbeslut planeras en stor sektor. På op-dagens morgon diskuterar undertecknad och dr Perbeck med pat om den planerade sektorresektionen.Pat uttrycker då att hon eventuellt är intresserad av att ta bort hela bröstet för att slippa strålning och rekonstrueras. Då någon plan för detta inte är gjord, och pat inte till fullo är informerad överenskommer vi om att för att bevara symmetrin göra en bilat reduktionsplastik,och genom detta snitt på vä sida ta ut tumören.Pat accepterar post-op strålning samt att ytterliggare kirurgi kan bli aktuell.

OP-diagnos

C 509 Bröstcancer vä

Operations-åtgärdskod

HAB40 Partiell mastektomi vä

PJA10 Exploration av lymfkörtlar vä

HAD30 Reduktion av bröst med transposition av areola vä

HAD30 Reduktion av bröst med transposition av areola hö

Operatör

Leif Perbeck (vä sida)

Operatör 2

Fredholm(hö sida)

Operation

Laryngsmasknarkos. Sprutar 1 ml Patent blue intrakutant ovan tumören i vä bröst. För utritad mall kaudovertikal lambå bilat.

Lokalanestesi med Marcain 0,15% med adrenalin i incisionslinjerna.

 

Vä bröst(Perbeck): Med hjälp av prob och blåfärg, lokaliseras 3 stycken sentinel node och samtliga blåa och heta, de nämnes axill. Sentinel node 1-3 skickas till patologen och ör utan metastaser. I bröstet genomförförs en reduktionsplastik där reduktatet utgär tumörområdet kraniellt om mamillen. Extra nogsamhet att dissekera subkutant ovan tumörområdet, då det här förväntas vara lokalisationen för den oklara förändringen man sett på mammografi.

 

 

Hö bröst(Fredholm): Lokalanestesi enligt ovan i incisionslinjerna. Vertikal ,kaudal lambå deepitelialiseras,lateral och medial hudlambå anordnas till önskad tjocklek om ca 1,5-2,5 cm:s tjocklek. Tar bort sammanlagt ca 260 gr vävnad ner till laterala och mediala hörnet, samt kraniellt. Provsuturerar, men tvingas ta upp och av delar av lambån pga assymetriproblem. Detta förlänger op-tiden något, 3:0 Biosyn subkutant och 4:0 Caprosyn intrakutant. Inga dränage i endera bröstet. Kirurgtejp Mepore. 

PAD/CYT

1. Sektor vä bröst + extra bitar angränsande tumörområdet.

2. 3st sentinel node.

3. Axillkörtel vä.

4. Reduktat hö bröst

Blodtryck

140/80 mmHg

Bedömming

Sammanfattning inför konferens:

38-årig kvinna utan hereditet för bröstcancer, premenopausal med självupptäckt tumör i vä bröst som mammografiskt är kodad 5, 20 x

16 mm, cyologiskt klar cancer. Har fått information där den preliminära planeringen är partiell mastektomi med sentinel node teknik samt kontralateral mastopexi alt liten reduktion. Op-datum 6/2.

 

Remisser och orbitering utförda.

Huvuddiagnos enl. ICD- 10

C509 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i bröstkörtel

Kopia till

Remissv till inemitterande i av jnl-kopia.

Full Patient Records: Charlotte Challesson

Charlotte Challeson is

not participating in any trial.

 

 

 

Participating Trials (0)

 

Trials in which the patient participates

Action

required

met

unmet

changeable

Unmet

Met

Action required

Changeable

EXCLUSION CRITERIAS

INCLUSION CRITERIAS

Cirkulerande tumör i DNA i blodplasma 13/30 Phase 2

Cirkulerande tumör DNA i blodplasma som biomarkör i bröstcancer.

2006-01-19

15:08

Kerstin Sandelin

Läk S - Bröstcentrum (signerad)

NYBESÖK

Remittent

Remiss från Suanne Grenmark, Narvavägens husläkare.

Besöksorsak

Diagnos vä-sidig bröstcancer.

Socialt

[...] medföljer.

Gynekologiskt

4 graida 4 para. Inga hormoner. Premenstruell.

Tidigare sjukdomar

Frisk men konstaterat MS för ett par år sedan,  medicinerat under ett år. Nu symptomfri och medicinfri.

Aktuell anamnes

Kände i december en knöl i vä brösts övre laterala kvadrant vilket föranledde besök hos husläkare den 4/1 som remitterade till mammografi och punktion vilket ut på KS. Mammografi visar en tumör som mätter 2 x 1,6 cm med spokulac, 8 cm från mamillbasen. Kod 5. Cytologibild som vid bröstcancer.

 

Har önskat beh på KS.

 

Diskuter  idag diagnosen, trippeldiagnostik då pat har funderingar om det  kunde föranligga någon sammanblandning. Dock med tanke på mammografi - och cytologisvarets överensstämmelse finner jag detta högst onsannolikt. Diskuterar beh-strategi och kirugiska beh-methoder. Pat accepterar bröstbevanrande kirurgi med sentinel node teknik och är införstådd med postop strålbeh och möjligheten till övrig ajuvantbeh som dock inte påverkas av den primärt kirurgiska beh. Pat tar upp fågan om symmetri och är angelägen om att fåett kontralateralt ingrepp utfört för att på så sätt uppnå symmetri. Är informerad om att UT inte blir huvudoperatör eller ansvarig med tanke på andra åtaganden vilket pat accepterar.

Överkänslighet

0

Status

Allmäntillstånd

Gott.

Ytliga lymfkörtlar

Bröst

Bilat ptotiska mamme. H ett blåmärke efter punktion i övre laterala kvadranten.

Hö bröst: Palperas ordin körtelväv, inget avvikande.

Vä bröst: Ordinär körtelväv förutom cirka 7 cm från mamillen finns en relativt ytligt belägen cm-stor resistens.

Lungor

Fys u.a.

Hjärta

Regelbunden rytm, 76 per min.

Blodtryck

140/80 mmHg

Bedömming

Sammanfattning inför konferens:

38-årig kvinna utan hereditet för bröstcancer, premenopausal med självupptäckt tumör i vä bröst som mammografiskt är kodad 5, 20 x

16 mm, cyologiskt klar cancer. Har fått information där den preliminära planeringen är partiell mastektomi med sentinel node teknik samt kontralateral mastopexi alt liten reduktion. Op-datum 6/2.

 

Remisser och orbitering utförda.

Huvuddiagnos enl. ICD- 10

C509 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i bröstkörtel

Kopia till

Remissv till inemitterande i av jnl-kopia.

2006-01-10 12:28

Kerstin Sandelin

Läk S - Bröstcentrum (signerad)

Operations-berättelse

Operationsdatum

28/11/2005

Preop. bedömn.

Kvinna med en 20x16 mm stor något spikulaförsedd förändring kl 1,8 cm från mamfilen i vä bröst.Strax intill denna, 1 cm närmare huden finns 5 mm stor förändring där diagnostik ej är utförd. Enligt konferensbeslut planeras en stor sektor. På op-dagens morgon diskuterar undertecknad och dr Perbeck med pat om den planerade sektorresektionen.Pat uttrycker då att hon eventuellt är intresserad av att ta bort hela bröstet för att slippa strålning och rekonstrueras. Då någon plan för detta inte är gjord, och pat inte till fullo är informerad överenskommer vi om att för att bevara symmetrin göra en bilat reduktionsplastik,och genom detta snitt på vä sida ta ut tumören.Pat accepterar post-op strålning samt att ytterliggare kirurgi kan bli aktuell.

OP-diagnos

C 509 Bröstcancer

Operations-åtgärdskod

HAB40 Partiell mastektomi vä

PJA10 Exploration av lymfkörtlar vä

HAD30 Reduktion av bröst med transposition av areola vä

HAD30 Reduktion av bröst med transposition av areola hö

Operatör

Leif Perbeck (vä sida)

Operatör 2

Fredholm(hö sida)

Operation

Laryngsmasknarkos. Sprutar 1 ml Patent blue intrakutant ovan tumören i vä bröst. För utritad mall kaudovertikal lambå bilat.

Lokalanestesi med Marcain 0,15% med adrenalin i incisionslinjerna.

 

Vä bröst(Perbeck): Med hjälp av prob och blåfärg, lokaliseras 3 stycken sentinel node och samtliga blåa och heta, de nämnes axill. Sentinel node 1-3 skickas till patologen och ör utan metastaser. I bröstet genomförförs en reduktionsplastik där reduktatet utgär tumörområdet kraniellt om mamillen. Extra nogsamhet att dissekera subkutant ovan tumörområdet, då det här förväntas vara lokalisationen för den oklara förändringen man sett på mammografi.

 

 

Hö bröst(Fredholm): Lokalanestesi enligt ovan i incisionslinjerna. Vertikal ,kaudal lambå deepitelialiseras,lateral och medial hudlambå anordnas till önskad tjocklek om ca 1,5-2,5 cm:s tjocklek. Tar bort sammanlagt ca 260 gr vävnad ner till laterala och mediala hörnet, samt kraniellt. Provsuturerar, men tvingas ta upp och av delar av lambån pga assymetriproblem. Detta förlänger op-tiden något, 3:0 Biosyn subkutant och 4:0 Caprosyn intrakutant. Inga dränage i endera bröstet. Kirurgtejp Mepore. 

PAD/CYT

1. Sektor vä bröst + extra bitar angränsande tumörområdet.

2. 3st sentinel node.

3. Axillkörtel vä.

4. Reduktat hö bröst

Blodtryck

140/80 mmHg

Bedömming

Sammanfattning inför konferens:

38-årig kvinna utan hereditet för bröstcancer, premenopausal med självupptäckt tumör i vä bröst som mammografiskt är kodad 5, 20 x

16 mm, cyologiskt klar cancer. Har fått information där den preliminära planeringen är partiell mastektomi med sentinel node teknik samt kontralateral mastopexi alt liten reduktion. Op-datum 6/2.

 

Remisser och orbitering utförda.

Huvuddiagnos enl. ICD- 10

C509 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i bröstkörtel

Kopia till

Remissv till inemitterande i av jnl-kopia.

Full Patient Records: Charlotte Challesson

Charlotte's Trials

 

 

56

female

C50 Breast Cancer

 

 

Charlotte Challesson

19580523-1233

 

Age

Sex

Diagnosis

Matching Trials (2)

Participating Trials (0)

u585_start u585_end u585_line

PAPBI 08/37 Phase 2

 

Image guided preoperative accelerated partial breast irradiation (PAPBI): Defining radiotherapy sensitivity.

 

Diagnos (ICD10) Breast Cancer (C50)

Patient Age Range 18 and older

 

EDIT

Trial-1d..pdf

Trial-2d..pdf

DELETE

Sex female

 

Matched Patients (9) more info

 

 

 

 

 

 

 

EXCLUSION CRITERIAS

INCLUSION CRITERIAS

SAVE

Trial Kortnam

Phase

Description

Patient Age Range

Sex

Trial ID

CANCEL

ADD PDF

Diagnosis

Breast Cancer C50

Trial-1d..pdf

Trial-2d..pdf

EXCLUSION CRITERIAS

ADD CRITERIA

INCLUSION CRITERIAS

ADD CRITERIA

SAVE

Trial Kortnam

Phase

Description

Patient Age Range

Sex

Trial ID

CANCEL

ADD PDF

Diagnosis

Breast Cancer C50

EXCLUSION CRITERIAS

ADD CRITERIA

INCLUSION CRITERIAS

ADD CRITERIA

Add Clinical Trial

Clinical Trials

Charlotte Challesson 19580523-1233

19580523-1233

19580523-1233

19580523-1233

19580523-1233

19580523-1233

19580523-1233

19580523-1233

19580523-1233

10% Match

10% Match

10% Match

10% Match

10% Match

10% Match

10% Match

10% Match

10% Match

u955_start u955_end u955_line

Create Booking List

Multi Disciplinary Conferences

MDC Lung 2015-11-28

Patients up for Discussion

BOOKING LIST

ADD PATIENT

u994_start u994_end u994_line

ICDeep

PATIENT

CLINICAL TRIAL

BOOKING LIST

PATIENT

CLINICAL TRIAL

BOOKING LIST

BOOKING LIST

CLINICAL TRIAL

PATIENT